شورای شهر سمیرم

شورای شهر سمیرم (7)

جلسه ای با همکاری و حمایت شهردار و شورای اسلامی شهر در راستای نجات معتادان جامعه  با انجمن معتادان گمنام در شهرداری شهر سمیرم  برگزار شد

????️در این جلسه ریس شورای شهر و معاونت شهرداری از زحمات انجمن معتادان گمنام جهت کمک و مشاوره در راستای نجات معتادان جامعه تقدیر و تشکر نمودند

به مناسبت روز ملی شوراها ،مصطفی داودی رئیس شورای اسلامی شهر سمیرم به همراه اعضای شورا اسلامی شهر ، با دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در  اردوگاه شهید بهشتی اصفهان دیدار وگفتگو نمودند.

????️ پیگیری اخذ مجوز بکارگیری نیروهای انسانی متخصص، مشکلات شهر سمیرم به خصوص پسماند از محورهای مهم  این گفتگو  بود.