موزه تاریخ و فرهنگ

مجموعه تاریخی –فرهنگی کمال الملک (خانعلی) –موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان سمیرم می گویند سمیرم در دوران بعد از اسلام…

چشمه خوانسارسمیرم

چشمه خوانسار سمیرم در ورودی شهر (سمیرم-شهر رضا) قرار دارد به علت این که آب این چشمه از ارتفاعات حدود…

مسجدوحمام کمال الملک وزیر سمیرمی

اصل بنای مجموعه حمام ومسجد کمال الملک وزیر سمیرمی در قرن چهارم ساخته شده است. مقدسی در سال ۳۶۷ه.ق همان…

شبستان مسجد جامع قلعه سمیرم

از مجموعه مسجد جامع قلعه سمیرم تنها شبستان آن باقی مانده است این مجموعه شامل حمام نیز بوده است ….

سمیرم 1

سمیرم۱

ابشار سمیرم

آبشار سمیرم یکی از آبشارهای زیبای کشور عزیزمان ایران، به شمار می رود که در ۴ کیلومتری شرق شهر سمیرم و…

سخن شهردار

سخن شهردار شهردار سمیرم جناب اقای صابری

سمیرم

اولین موزه تنوع زیستی کوهستان کشور در سمیرم اولین موزه تنوع زیستی کوهستان کشور در سمیرم+گالری عکس موزه تنوع زیستی…

امور آتش نشانی و خدمات ایمنی

نظارت در اجرای تمرینهای لازم در جهت کسب آمادگی و مهارت برای انجام عملیات آتش نشانی. تشخیص مواد و وسایل…

امور خدمات شهری

برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکت های اجتماعی و مردمی در اجرای امکور مرتبط و اجرای برنامه…

امور شهرسازی و معماری

بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به کنظور تهیه طرحهای شهرسازی ومعمازری با توجه به احتیاجات فعلی و…

امور فنی و عمرانی

نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا…

امور مالی و ذیحسابی

تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و ارائه آن به مراجع ذیربط. نظارت بر…

دبیرخانه شورای اسلامی شهر

ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و…