در راستای جلوگیری از یخ زدگی معابر و تسهیل در تردد شهروندان عملیات برف روبی و شن و نمک پاشی…
گزارش عملکرد شهرداری سمیرم قسمت سوم : بلوار خیابان قدس روابط عمومی شهرداری سمیرم @simayesemirom
گزارش عملکرد شهرداری سمیرم قسمت دوم :بلوار رائی زاده روابط عمومی شهرداری سمیرم @simayesemirom
گزارش عملکرد شهرداری سمیرم قسمت اول :خیابان شورا روابط عمومی شهرداری سمیرم @simayesemirom
با تشکر از تلاش های شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر سمیرم در خصوص تجهیز و به روز کردن…