برای بازدید مجازی از موزه تاریخ و فرهنگ سمیرم اینجا کلیک کنید

 

 

با قدمتی که به دوران سلجوقیان باز‌می‌گردد، امروزه پس از مرمت و بازسازی میزبان موزه‌ی تاریخ و فرهنگ سمیرم است. در پی‌چینی بنای این حمام از سنگ‌قبرهای موجود در منطقه استفاده کرده‌اند و با قوس‌ها گوناگون، سقف‌هایی گنبدی شکل دارد.