♦️مردم از ریختن زباله کنار رودخانه، دریاچه و پارک خودداری کنند.

نوشته شده توسط  آذر 20, 781

با رها کردن زباله هایمان در طبیعت این امکان را از فرزندانمان می گیریم که به آغوش طبیعت بیایند و همانند نسل قبلشان از این مواهب الهی بهره ببرند.

  ♦️این زباله ها باعث اختلال در اکوسیستم می شوند و چندین دهه و یا صده طول می کشد تا این گونه زباله ها (بطری های پلاستیکی و شیشه ای،نایلون ها،قوطی های کنسرو و...) تجزیه شوند.

♦️این صحنه ها بسیار رقت بار است که عده برای استراحت و آرامش یافتن در کنار رودخانه ها و مکان های طبیعی (حتی مصنوعی مانند پارک ها) می آیند و پس از رفتن آثار زیان بار خود را در طبیعت می گذارند.
♦️طبیعت زیبای شهر را با ریختن زباله از بین نبریم.

  • با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم
  • نظر دادن

    با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم