⯑اطلاعیه قابل توجه کسبه و واحدهای تجاری شهرستان ⯑⯑⯑

نوشته شده توسط  آذر 20, 781

بدینوسیله از کلیه واحدهای تجاری و کسبه شهر ستان دعوت به عمل می آید جهت تکمیل پرونده واحد تجاری و کسب خود به شهرداری واحد امور کسب وپیشه وران مراجعه نمایید

  • با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم
  • نظر دادن

    با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم