یکشنبه - ۲۶ اردیبهشت - ۱۴۰۰
الأحد / 5 شوال / 1442
May 16 2021
ساعت

پس از سالها انتظار آسفالت بلوار شورا آغاز شد. این بلوار ۱۳۰۰ متری در جهت کاهش بار ترافیکی خیابانهای مرکزی و به عنوان رینگی و اتصالی جنوب شهر احداث شده است.

https://semirom.ir/images/shahrivar/semirom-8.jpg

پس از سالها انتظار آسفالت بلوار شورا آغاز شد.
این بلوار ۱۳۰۰ متری در جهت کاهش بار ترافیکی خیابانهای مرکزی و به عنوان رینگی و اتصالی جنوب شهر احداث شده است.