جمعه - ۴ مهر - ۱۳۹۹
الجمعة / 8 صفر / 1442
Sep 25 2020
ساعت

در جهت ایمن سازی و کاهش سوانح و تصادفات ؛ اصلاح ، بازسازی و راه اندازی چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر توسط شهرداری سمیرم آغاز شد.