یکشنبه - ۲۶ اردیبهشت - ۱۴۰۰
الأحد / 5 شوال / 1442
May 16 2021
ساعت

جمع آوری و پاکسازی لایروبری جداول آب کشاورزان و باغداران واقع در خیابان شیخ صدوق

http://semirom.ir/images/aks/photo_2020-06-07_10-49-54.jpg