جمعه - ۳ بهمن - ۱۳۹۹
الجمعة / 9 جماد ثاني / 1442
Jan 22 2021
ساعت

http://semirom.ir/images/aks/photo_2020-06-07_10-20-33.jpg

جلسه شهرداران شهرستان سمیرم با دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص مسائل و مشکلات مدیریت شهری و پیگیری امور جاری و عمرانی شهرهای شهرستان سمیرم