خبرهای شهرداری

خبرهای شهرداری (186)

ضمن دیدار صمیمی رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با شهردار سمیرم  از پروژه های اجرا شده توسط شهرداری سمیرم در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور بازدید بعمل آورد.

????در این دیدار که با حضور  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم و اعضای شورای اسلامی شهر سمیرم و کارشناسان شهرداری و اداره‌کل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شهرستان در محل شهرداری سمیرم صورت گرفت، حقیقی رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری با بیان برش شهرستانی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، به بیان شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های مجری و اهمیت شرکت آحاد مردم و بسیج  سازندگی پرداخت.

????علیخانی،شهردار  سمیرم نیز ضمن استقبال از موضوعات ارائه شده، آمادگی شهرداری سمیرم را در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت درکشور و حتی تولید بخشی از نیاز  این طرح  توسط شهرداری را اعلام نمود.

????مداحان سمیرم‌ از شهردار و شورای اسلامی سمیرم بخاطر اجرای پروژه‌های سطح شهر تقدیر و تشکر کردند.