⯑برگزاری جلسه شهرداری با انجمن معتادان گمنام در شهرستان سمیرم

نوشته شده توسط  آذر 29, 781

جلسه ای با همکاری و حمایت شهردار و شورای اسلامی شهر در راستای نجات معتادان جامعه  با انجمن معتادان گمنام در شهرداری شهر سمیرم  برگزار شد

????️در این جلسه ریس شورای شهر و معاونت شهرداری از زحمات انجمن معتادان گمنام جهت کمک و مشاوره در راستای نجات معتادان جامعه تقدیر و تشکر نمودند

  • با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم
  • نظر دادن

    با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم