⯑با توجه به عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط راننده خودرو باعث برخورد به تأسیسات شهرداری (مبلمان شهری بلند گوی اذان گو )گردیده است.

نوشته شده توسط  آذر 20, 781
  • با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم
  • نظر دادن

    با سلام منتظر نظرات سازنده شما هستیم