پاسدار، دستِ همیشه همراهِ انقلاب اسـت کـه توانِ رزمی او، برگرفته از نیروهای درونی انسان اسـت.
ولادت سیدالشهدا و روز پاسدار خجسته باد

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر سمیرم

https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2020/03/congratulations-brother-pasdar-day.jpg