مسیر سایت

توزیع ماسک . ضدعفونی کننده

http://semirom.ir/images/aks/photo_2020-06-07_10-24-38.jpg

خدمات شهری شهرداری سمیرم اعلام کرد از ابتدای شیوع ویروس کرونا دستکش و ماسک و ضدعفونی کننده دست بصورت هفتگی بین کارگران خصوصا بخش جمع آوری زباله و رفتگران مرتبا توزیع میشود.