نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی نقش خانه .
درمکانی تاریخی در ورودی شهر سمیرم و هنرمند کارافرینی بنام خانم سلمانیان که با ذوق و سلیقه خود توانسته علاوه برایجاد اشتغال برای خود ،برای ۱۵ نفردیگرهم به طور مستقیم شغل ایجاد نماید. دراین نمایشگاه صنایع دستی شهرسمیرم ،چرم و… به معرض نمایش و فروش می رسد.