برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکت های اجتماعی و مردمی در اجرای امکور مرتبط و اجرای برنامه های آموزشی اعم از تخصصی و عمومی جهت شهروندان، نیروهای انسانی فعال در حوزه خدمات شهری و شرکت های طرف قرارداد در زمینه وظایف محوله و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در امور خدمات شهری.

اعلام نظر و تأیید کلیه مناقصات و مزایده های مربوط به امور خدمات شهری در چارچوب آئین نامه معاملات شهرداری ها.

راهبری، هدف گذاری و مطالعه و پیش بینی نیازهای شهر در زمینه امور خدمات شهری و تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه ای به منظور تأمین تأسیسات و تجهیزات شهر و زیرساخت های لازم در امور مرتبط با خدمات عمومی  و زیست محیطی، ساماندهی صنایع و مشاغل و صنوف، ایمنی و پیشگیری و..

نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداری ها (مرتبط با خدمات شهری) و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکور.

اتخاذ سیاست های اجرایی لازم در خصوص احداث، توسعه و ساماندهی آرامستان های شهر.

نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد رفت و روب آرامستان، ساخت و ساز قبور، اجرای پروژه های عمرانی و غیره.

برقراری و حفظ ارتباط با مراکزدینی جهت استفاده از نظرات و فتاوای مربوط به امور متوفی.

تعامل کامل با آرامستان های سایر شهرها و تبادل تجربیات و دانش، در حیطه وظایف سازمانی.

تعامل کامل با اتحادیه آرامستان های کشور در راستای ارتقاء روزافزون کیفیت خدمات.

جلوگیری از ایجاد و فعالیت کلیه اماکنی که موجب بروز مزاحمت برای شهروندان یا مخالف اصول بهداشتی می باشند و انجام امور دبیرخانه کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری.

نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به مراکز میوه و تره بار.

کنترل جمعیت سگ های ولگرد و سایر حیوانات ناقل بیماری به انسان.

جلوگیری از شستشو یا تعویض روغن توسط خودرورها  در معابر عمومی.

برنامه ریزی جهت احیاء، حفاظت و بهبود محیط زیست شهری.

نظارت مستمر بر وضعیت زیست محیطی محدوده حریم شهر و ارائه پیشنهادها و همکاری در تهیه طرح های زیست محیطی مربوطه.

اتخاذ تدابیر مناسب در راستای حفظ اصول توسعه پایدار و حفاظت از منابع زیست محیطی و بکارگیری  استانداردهای محیط زیست.

ارتقاء سطح بهداشت و محیط زیست شهری در حیطه وظایف شهرداری.

بررسی و تحقیق در زمینه شناخت راه و روشهای مختلف برای جلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی و کیفی و ارائه پیشنهاد مناسب.

پیگیری و هماهنگی امور بحران در سطح شهرداری.

پیگیری ایجاد مراکز امن برای اداره شهر در شرایط بحران.

همکاری در انجام هماهنگی و برنامه ریزی های لازم به منظور ارتقا کمی و کیفی ماشین آلات و تجهیزات موجود قابل استفاده در شرایط بحران.

هماهنگی و نظارت بر امور ایمنی ساخت و سازها و رعایت آئین نامه های ایمنی.

تشکیل و اعزام اکیپ های خاص اجرایی و نظارت نظیر جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا رفع سد معبر و امثالهم به مناطق شهرداری جهت انجام وظایف محوله تحت نظر مناطق مذکور.

شناسایی و تدوین مصادیق تخلفات شهری و تهیه دستورالعمل برای برخورد با آن ها.

برنامه ریزی و هماهنگی جهت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص تخلفات شهری و آموزه های شهروندی.

برنامه ریزی و نظارت جهت پیشگیری و رفع تخلفات شهری.

تخلفات ساختمانی( ساخت و سازهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، تغییر کاربری ه، تبدیل و تفکیک های غیرمجاز، خاک برداری و گودبرداری های بدون مجوز و فاقد ایمنی لازم، انجام ساخت و ساز بدون رعایت اصول ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا).

تخلفات ضایعات و نخاله های ساختمانی ( تخلیه ضایعات و نخاله های ساختمانی در محل غیرمجاز و سطح شهر، فعالیت خودروهای حمل نخاله و ضایعات ساختمانی بدون رعایت مقررات، فعالیت غیر مجاز گاری ها و خودروهای جمع آوری پسماند).

نگهداری و گسترش فضای سبز موجود در محدوده و حریم شهر شامل معابر، میادین، رفوژها، پارکها و کمربند سبز.

نظارت بر حفظ و جلوگیری از تخریب باغات و اراضی زراعی.

راهبری و سیاستگذاری در زمینه های امور زیباسازی، سیما و منظر شهری.

شناسایی منابع آبی پایدار و تعیین آب مورد نیاز گیاهان فضای سبز.

برنامه ریزی و نظارت بر توسعه شبکه آب رسانی و حفر چاه و اصلاح سیستم لوله کشی و استقرار روش های جدید در امور آبیاری و آب رسانی.

نظارت بر تهیه طرح واجرای نمادها، المان ها و احجام شهری.

نظارت برنگهداری، نوسازی و انجام تعمیرات تأسیسات متعلق به شهرداری در پارکها، میادین، ساختمانها و..

تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.

انجام سایر وظایف حوله طبق دستور مافوق.