بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به کنظور تهیه طرحهای شهرسازی ومعمازری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر.

نظارت و انجام امور مرتبط تفکیک اراضی با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و سایر مقررات.

نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب و قوانین مربوطه.

تهیه طرحهای راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر و هسته های جمعیتی اطراف شهر.

بررسی درخواست های تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب.

نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری.

اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب.

رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری.

ایجاد هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی به منظور دستیابی به اهداف شهرداری در جلوگیری از تخلفات شهری.

نظارت بر عملیات ساختمانی در محدوده و حریم شهر با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز.

تعیین میزان و نحوه تخلفات ساختمانی (بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه) توسط مالک و تکمیل و ارجاع پرونده تخلف به مراجع ذیصلاح.

انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری.

شناسایی، رفع و جلوگیری از سد معبر( اشغال پیادرو، رفوژ، کنارگذر و سواره) در سطح شهر و جمع آوری پلاکاردها و داربست های غیر مجاز.

نظارت بر تشکیل کمیسیون های ماده صد.

ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیون های ماده صد به افراد ذی ربط.

برنامه ریزی جهت حضور نماینده شهرداری در جلسات کمیسیون ها جهت رفع ابهامات و ادای توضیحات در مورد پرونده های ارجاعی در صورت لزوم.

اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به شهروندان در خصوص تخلفات ساخت و ساز.

کنترل نقاط هندسی طرح ارائه شده و مقایسه با طرح اجرا شده و اعلام اختلافات طرح و اجرا.

انجام محاسبات نقشه برداری.

تطبیق نقشه ها ابتدایی یا نقشه های در دست اجرا.

بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح.

پیگیری و همکاری با دستگاه های مرتبط در تهیه طرح های توسعه شهری.

جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی.

برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری.

طراحی معماری ساختمانها و محوطه با انجام هماهنگی لازم با بخش های عمران و تأسیسات.

تهیه نمای کلیه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح کاربردی نماسازی.

پیشنهاد ارتقاء کیفی بافتها بویژه بافتهای تاریخی بر اساس نیازها و با توجه به برنامه های توسعه بلند مدت و برنامه ریزی در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری.

تلاش در بهبود سیما و منظر شهر با ارائه راهکارهای مختلف و یکسان سازی سیمای شهر بافتهای شهری مجاور.

ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به شناسایی، طبقه بندی، حفاظت و معرفی آثار و ابنیه تاریخی با توجه به برنامه های مصوب.

تسهیل گری و ترویج فرهنگ نوسازی مردمی در بافت های فرسوده با اولویت معماری سنتی و بومی.

تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله طبق دستور مافوق.