بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای ان در قالب برنامه های آموزشی.

تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری.

تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری ورضایت خدمت گیرندگان شهرداری.

مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط.

نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی.

نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها،اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی.

برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی، ورزشی، بیمه و درمانی برای کارکنان شهرداری.

نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن.

تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سلیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها.

نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکارسی واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب.

رسیدگی و نظارت بر ثبت و توزیع کلیه نامه های وارده و ارسال مراسلات

نظارت بر ارسال پرونده ها و سوابق پرونده ها و سوابق مربوط پس از صدور به اداره بایگانی

نظارت بر بایگانی اسناد، مدارک، نامه ها و پرونده ها از لحاظ بروز حوادث

ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک و ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و بروز رسانی مداوم جهت توسعه فناوری اطلاعات شهرداری .

تهیه و بروز نگاه داشتن، شناسنامه تجهیزات رایانه ای، تجهیزات شبکه، تجهیزات مرکز تلفن و بی سیم و شناسنامه نرم افزارهای موجود، به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجود در واحدها

حفظ، نگهداری و پشتیبانی صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive و تجهیزات رایانه ای بر اساس استاندارد های فن آوری اطلاعات و ارتباطات.

عیب یابی و رفع مشکل شبکه ای کلیه سیستم های رایانه ی موجود در مرکز مربوطه ( IP و کارت شبکه و..) و تلاش جهت حفظ و نگهداری تجهیزات آن .

نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای و کنترل فنی تجهیزات رایانه ای و کنترل فنی تجهیزات خریداری شده.

تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش های داده شده.

پیگیری جهت مکانیزه کردن فرایندها.

نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان ( Backup data ) از نرم افزارها بصورت دوره ای و آرشیو آنها.

نظارت بر پیاده سازی نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار اتوماسیون مالی، اداری و سیستم شهرسازی و راهبری آنها.

برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک جامع اطلاعات آماری به روز و کارآمد شهرداری و سازمان های وابسته.

مطالعه و ارزیابی پیشرفت های حاصله در زمینه فن آوری سخت افزاری و تنرم افزاری به منظور ارتقای سطح کارآیی واحد مربوط.

پیش بینی آموزش های لازم در خصوص فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقای توان تخصصی کارکنان.

بررسی نحوه جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمع اوری اطلاعات.

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از سیستم های موجود و مشخص نمودن اهداف سیستم ها.