برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار برای ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحدها.

تنظیم، هماهنگی و پاسخگویی به نامه ها، ملاقات، ارتباطات و جلسات شهردار و همچنین ابلاغ دستورات شهردار.

ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پیگیری آنها طبق دستور.

تنظیم و ارائه پرونده ها، گزارشات، نشریات و مکاتبااتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده آنها به مراجع ذیربط.

یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها، کنفرانس ها، همایش ها و جلسات و مهیا نمودن سوابق مربوط برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار.

ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار تا حصول نتیجه لازم.

رسیدگی و بازدید از فعالیت های واحدهای شهرداری و ارائه گزارش نقاط قوت و ضعف فعالیت های واحدهای مذکور به شهردار.

رسیدگی و تحقیق درباره تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های شهرداری از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد.

پیگیری و دریافت، بررسی و پاسخگویی به انتقادات و شکایات شهروندان و ارائه راهکار.

تهیه و ابلاغ دستورالعمل های حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی

انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعمل ها و روشهای تعیین شده از مراجع ذیصلاح

انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمان ها، ماشین آلات، تأسیسات شهرداری طبق دستورالعمل های ابلاغی.

استقرار سیستم مناسب برای حراست و نگهداری از پرسنل، تأسیسات و مدارک محرمانه.

برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقداماتی حراستی.

کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارشات مورد لزوم.

نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتیف تبلیغاتی و اجرای مراسمات، اطلاع رسانی خدمات و آمار فعالیت های انجام شده شهرداری.

حفظ و توسعه عناصر، نام ها و نمادهای هویت بخش بومی، ملی و اسلامی در سیمای شهر.

انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو، پوستر، پرچم، پلاکارد و آگهی در خصوص فعالیتهای جاری، بر حسب ضوابط اعلام شده.

تهیه و انتشار بروشورهای راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهری.

برگزاری جشن های ملی و مذهبی، مراسم ها، سخنرانی ها.

جمع آوری اطلاعات مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی و تهیه وتدوین مناسب گزارش فعالیت های فصلی و سالانه شهرداری.

برنامه ریزی برای ارتباط موثر و مستمر مجموعه مدیران شهرداری با اقشار مختلف و با رویکردهای متفاوت شهری.

ارائه آماری فعالیت های انجام شده شهرداری و انتشار ان به صورت بولتن یا بروشور ماهانه یا سالانه برای اطلاع عموم و انتشار در رسانه های گروهی و جلب همکاری مردم در امور مربوط به شهر با همکاری رسانه های گروهی.

افکارسنجی از شهروندان و ارائه بازخور در مورد نوع و کیفیت خدمات شهرداری به شهروندان جهت بهره برداری در برنامه های سالیانه شهرداری.

دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از عملکرد واحد و یا کارکنان مجموعه.

انجام بررسی های لازم در خصوص شکایات واصله و رسیدگی به موارد مطح شده.

رسیدگی و پیگیری شکایات مطروحه از اشخاص حقیقی و حقوقی تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی مربوط

پیگیری انجام خواسته های مردمی از طریق مراجع ذی ربط در شهرداری.

رضایت سنجی از مردم در خصوص مسائل مطرح شده.

برنامه ریزی جهت ملاقات مستقیم شهردار با شهروندان جهت برطرف شدن مسائل و مشکلات آنان.

پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور.

بررسی حقوقی کلیه قراردادهای مرتبط با شهرداری و اظهارنظر حقوقی.

رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی.

بررسی حقوقی کلیه قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهارنظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و عنداللزوم حک و اصلاح آن و گزارش به مقام مافوق.

پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور.

پیگیری و اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهردری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک . بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح.

اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی.

ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری

بررسی پرونده های تملکی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی

اقدام برای تفکیک اراضی اختصاصی شهرداری با اخذ مجوز تغییر کاربری به رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری

اقدام برای ثبت رسمی مالکیت شهرداری بر مستغلات متعلق به شهرداری و نگهداری اسناد آنها.

اقدام در ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری

اقدام در بازدید، حفاظت و نگهداری مستمر از اراضی و مستغلات شهرداری و اخطار به متخلفین و برخورد حسب مورد.

تهیه و تدوین برنامه های راهبردی، بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، چشم انداز،  راهبرد و برنامه توسعه شهر و شهرداری با مشارکت واحدهای ذیربط

دریافت برنامه ها و سیاست های کلان شهرداری در ارتباط با امور فرهنگی و اجتماعی و برنامه ریزی جهت آنها در سطح شهر.

انجام اقدامات لازم به منظور بررسی و اعلام نیازهای شهر در زمینه در زمینه فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی به مقام مافوق.

کمک به برگزاری مراسم مذهبی و ملی در اماکن عمومی در سطح شهر.

تشریک مساعی با ارگان های ذیربط در حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی منطقه و احیاء مراکز فرهنگی سنتی جهت کاربردهای مورد نیاز.

برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از توسعه و تأمین نیاز شهروندان به امکانات و فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی.

بهبود زیر ساختاهای توسعه ی فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و ارتقاء و ترویج  ورزش همگانی و غنی سازی اوقات فراغت عمومی

جهت دهی به پروژه های  مربوط به حوزه فکری، فرهنگی و اجتماعی در شهرداری

برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای مناسب تبلیغاتی جهت جلب و جذب گردشگران و سرمایه گذران در جهت توسعه اقتصادی شهر.

به روزرسانی دانش نظری و عملی پیرامون مدیریت گردشگری

پژوهش پیرامون بناهای تاریخی و شناخت موقعیت آنها از لحاظ تاریخی و فرهنگی

کوشش جهت تعیین و تشخیص قدمت اماکن و آثار مکشوفه با ذکر دلایل علمی و شواهد تاریخی با همکاری متخصصین مربوط

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق