سخن شهردار

سخن شهردار شهردار سمیرم جناب اقای صابری