موقعیت جغرافیایی،اقلیمی شهر سمیرم:

موقعیت جغرافیایی،اقلیمی شهر سمیرم: شهر سمیرم در عرض جغرافیایی ۳۱ درجه و ۲۵دقیقه شمالی و ول جغرافیایی ۵۱ درجه و…

وجه تسميه سميرم

وجه تسميه سميرم اكثر شهرهاي دنيا و از جمله شهرهاي ايران وجه تسميه خود را به گذشته ه اي اسطوره…

تاریخچه ی شهر سمیرم:

تاریخچه ی شهر سمیرم: سميرم از نظر لغوي به كسرسين و ضم راء مي باشد و از لحاظ وجه تسميه…

سمیرم 1

سمیرم۱

امور آتش نشانی و خدمات ایمنی

نظارت در اجرای تمرینهای لازم در جهت کسب آمادگی و مهارت برای انجام عملیات آتش نشانی. تشخیص مواد و وسایل…

امور خدمات شهری

برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکت های اجتماعی و مردمی در اجرای امکور مرتبط و اجرای برنامه…

امور شهرسازی و معماری

بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به کنظور تهیه طرحهای شهرسازی ومعمازری با توجه به احتیاجات فعلی و…

امور فنی و عمرانی

نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا…

امور مالی و ذیحسابی

تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و ارائه آن به مراجع ذیربط. نظارت بر…

دبیرخانه شورای اسلامی شهر

ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و…

حوزه شهردار سمیرم

برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار برای ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحدها. تنظیم، هماهنگی و…

وظایف شهرداری ها

ایجاد خیابان ها ، کوچه ها و میادن ، پارک ها و باغ های عمومی ، مجاری آب ، معابر…