فیلم گزارش تلویزیونی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، غرفه پیام اوران سبز سمیرم (رفتگران طبیعت سمیرم ) چاپ
دوشنبه, 23 اسفند 1395 ساعت 12:17

غرفه انجمن پیام اوران سبز سمیرم (رفتگران طبیعت سمیرم )در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست+تصویر

برنامه تلويزيوني سرزمين ما-شبکه یک سیما:
گزارش هفته
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، چه خبر بود؟

غرفه پیام اوران سبزسمیرم (رفتگران طبیعت سمیرم)

‍گزارش ازغرفه انجمن پیام اوران سبز سمیرم (رفتگران طبیعت سمیرم )در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست+فیلم