روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سمیرم
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سمیرم
شخصیتهاومشاهیر سمیرم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط شهرداری سمیرم   
دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 15:10

شخصیتها و مشاهیر سمیرم :

1-کمال الدین علی ابن احمد سمیرمی:

یکی از برجسته ترین  و معروفترین  سیاست مداران  دوره سلجوقیان  بود که عقل  و کیاست  و درایت و کاردانی  او مورد  تایید  بسیاری  از مورخان  و عالمان  و آشنایان  می باشد  تبحر  کمال الدین  علی سمیرمی  در تصمیم  گیری و اتخاذ  تدبیر  در بحرانی  ترین  شرایط  اجتماعی  عصر  خود باعث  شهرت  او شده است  در کتاب  دستور الوزراء آمده است  این وزیر به صفت  عقل و کیاست  و فهم  و فراست  موصوف و معروف بودو در زمان  سلطان  محمد بن ملکشاه به وزارت اهل  حرم  قیام  می نمود  و چون سلطان  محمد  درگذشت  و پشرش سلطان  محمود  پادشاه  شد  و منصب  وزارت  را به  کمال الدین تفویض کرد.

در کتابهای  آثار  الوزراء  نوشته  سیف الدین حاجی بن  نظام عقیلی و در کتاب  نسائم الاسحار  من لطائم الاخبار  ناصرالدین  منشی  کرمانی  و در کتاب تجارب السلف هند و شاه  نخجوانی  به توصیف  این وزیر  با تدبیر  دوره سلجوقیان  پرداخته شده است .

در کتاب روضات  الجنان  امده است  کمال الدین  علی سمیرمی  وزیر  سلطان  محمود  سلجوقی را در سه شنبه سلخ سفر  سنه  عشر خمس  مائه (515) ملاحده در بغداد  کشته شد.

2-عبدالرحمن سمیرمی:

او وزیر  بی نظیر  شاه  سلطان بر کیارق  پسر  ملکشاه  سلجوقی  بود که در سال 490 به دست  ملاحده اسماعیله  کشته شده است.

3- کمال الدین  ابوطالب  علی سمیرمی:

این مرد  مدتها  وزیر شاه سلطان  محمد پسر  ملکشاه  سلجوقی  بود عده ای  معتقد ند در نزدیکی همدان بین دو برادر  محمود و  مسعود  فرزندان  ملکشاه  جنگی در بر میگیرد  مسعود شکست می خورد و کمال هم  در آن  جنگ کشته میشود و عده ای  دیگر بر این  عقیده  اند که این وزیر لایق به دست  خود شاه کشته شده است.

4- محمد باقر سمیرمی:

از چهره های  درخشان  هنر  یران  است  او  پسر یکی از باغبانهای ظل سلطان  بود و در پی کسب  هنر راهی اصفهان  شد  که بر اثر  استعداد اتی  مورد  توجه و تشویق  شاهزاده  قاجار  قرار گرفت  مشهورترین  هنرمند  هنر های  زیبا  در زمان  خودش  می باشد  او  ناشو قلمدان ساز  چیره دست  عهد قاجار بود  سبک محمد باقر  در قلمدان با آثار  هیچ نقاش  دیگری شباهت  ندارد  سبک  نوین  او باعث شد  علاقمندان و طرفداران زیادی  پیدا  کند  او در آب رنگ  و رنگ  روغن  مهارت داشت  و کارهای  او در ردیف گرانبهاترین آثار هنری  دوره  قاجاریه  محسوب  می شود چهره سازی  در کار های  او بسیار  زنده  و جاندار  است قلمندانهای  او بسیار  زرنشان  دلپذیر  و روح پرور است .او بدلیل اینکه  بیشتر آثار  خود را  در دامن  طبیعت به کمال رسانده  آثار  حیرت  انگیزی  بوجود  اورده و در دستگاه  ظل  سلطان به لقب  نقاش باشی  مفتخر  شد  محمد باقر  نقاش باشی  علاوه بر قلمدان چندین چهره ی رنگ و روغن از ناصرالدین شاه و مسعودمیرزا و سران بختیاری ساخته که هر کدام  در نوع  خو.د بی نظیر است و در تخت پولاد اصفهان آرمیده  است.

5-ثاقب:

یکی از شاعران  توانای  دوره قاجار ثاقب بود  او دارای  اشعار ظریف و احساسی می باشد  مرحوم  تاج الشعرا  میرزا اسماعیل  خان  متخلص به ثاقب  فرزند  مرحوم  تاج الشعرا شهاب لاری  سمیرمی  است  در سال 1285 قمری  متولد  شده  و در 29 محرم 1360 قمری  در اصفهان وفات  یافته او از  محترمین  و اساتید  انجمن  ادبی  در اصفهان  بوده  است .

6-حاج میرزا  ابوالقاسم  طبیب :

یکی از  حاذق ترین  پزشکان  عصر  ناصری  در اصفهان  بود  در کتاب نصف جهان  فی تعریف  اصفهان  از  این پزشک  حاذق  و اشاره  بر کوری  چشم دختری  که با رجوع به این پزشک(حاجی میرزا  ابوالقاسم  طبیب ) از اهالی  سمیرم  علاج  می یابد  و اضافه می کندکه او  شخصی  خلیق- خیر و  خاذق  بود.

7-شهاب:

شهاب از شاعران  غزل سرایان دوره قاجار است  که چون  بر شعار موزون تسلط داشت  به لقب  تاج الشعرا  نائل  شد

نام او  میرزا  نصرالله  فرزند ملاعلی  محمد ابن ملاملک احمد بن  حاجی  عسگر ،اجداد  وی در قریه  سمیرم  من بلوکات  دارالسلطنه  اصفهان ساکن بود از آغاز  سن  بر حسب حدس  مباحث به نظم اشعار  راغب  شد و به خاطرقصاید  غرا  اشعار رگان  بها به درگاه  پادشاه  راه یافت  در فنون  شهر با تجربه  شد  با وجود  سن کم  کمال  قدرت  در سرودن  شعر داشت و مورد مرحمت  پادشاه قرار گرفت و به لقب  تاج الشعرا  مفتخر شد  و تخم  بلاغت در زمین فصاحت  کشت او آدمی  پاکیزه  سیرت  و شیرین  گفتار  نیکو  کردار و دقیق بود و ثاقب که قبلا  در مورد  او سخن گفته فرزند  نامدار  این بزرگوار می باشد.

8- حکیم جهانگیر خان قشقائی:

او  مردی برخاسته  از ایل  غیور  قشقایی و از طایفه  دره شوری  از وردشت  و گویا  از روستای  کزن بوده  است  او زندگی  پر نشیب  فرازی  را پشت سر گذاشت و اندیشه  عرفانی  او در  گذر زمان  تطور و تکامل  یافت .مادرش  از  خوانین  منطقه  سمیرم  بود  و جهانگیر  خان  همیشه  همراه  ایل  قشلاق و ییلاق  میرفت  و مساحت  دامنه های  زاگرس و اطراف  سمیرم را بنادر جنوب  و فارس  طی  می کرد شوق  تحصیل  داشت  و پدرش  او را از این انکار  نمی کردد برایش  معلم میگرفت  چون استعداد  و قابلیت  قریحه  او زبان زد ایل  شد  پس از  مدتی  که از عمرش  سپری شد  کاملا  مایل به تحصیل شد  و چون  تحصیل با سرحد و گرمسیر  رفتن  او منافی  بود از ایل جدا شد و به اصفهان امد  می گویند وقتی  که به سلک اهل علم  امد  چهل سال یا بیشتر  داشته است.

آشنائی  او با علوم  و فنون  جدید  ظاهراً بر حسب  یک تصادف  روی داده است و علایق به امور  فلسفی  پس از مسافرت  معمولی بعد عملی به خود گرفت

می گویند جهانگیر خان قشقائی  در جوانی  شاهنامه  خوان طائفه دره شوری  بوده است  و تار  هم می نواخته است  در یکی از  تابستانها که ایل به ییلاق  سمیرم آمده و جهانگیر خان مانند  سایر  افراد  ایل  برای  خرید  و فروش  و رفع  حوائج شخصی  خود به اصفهان  می آید و در ضمن  تارش  را که  خراب شده  بود ر ا جهت  تعمیر همراه  خود می آورد از شخصی سراغ تار ساز می گیرد

شخص راهنما  یحیی  ارمنی تارساز  معروف  مقیم  جلفا را به او نشان می دهد. در ضمن  به  او می گوید  آدرس تارساز این است ولی  بهتر است  علم بیاموزی  تا از تار زدن  خیلی بهتر باشد سخن  آن شخص  در جهانگیرخان  اثر گذاشت  و در مدرسه  الماسیه  حجره ای  برای  خود گرفت و با عشق و علاقه  مفرطی به دنبال  تحصیل  علم رفت و مقام  رتبه اش به جائی  رسید  که یکی از  بزرگان  حکما و فقها و مدرسین  اصفهان شد.

جهانگیر خان  همیشه  ملبس به لباس  ایل  و عشایر  بود  حکیم  قشقائی  شاگردان  بسیار داشت  که نقش  مهمی  در ترویج  و اشاعه  اغصول  و متون  اسلامی داشتند  که یکی از  بر جسته ترین  انها  فقیه  بزرگ  شیعیان  جهان  آیت الله  بروجردی  می باشد  از آثار  او نگارش  شرحی بر نهج البلاغه  است  که به حکم  جهانگیر خان  منسوب  است  او در رمضان  1328 هجری  قمری  در اصفهان  در گذشت  و قبر او در تخت  فولاد  اصفهان  زیارتگاه  اهل دل است

حبیب الله فضائلی :

اقای حبیب الله فضائلی یکی از بر جسته ترین  خطاطان  معاصر استان اصفهان  او در سال 1301 شمسی  در سمیرم  متولد شد پدر او  روحانی  معروف به  کربلای محمد ابراهیم  شاگرد  مرحوم ملا محمد  صادق و محمد تقی و ملاحسین  از روحانیونی  معروف  می باشد  پدرش  مکتب  دار و از معتمدین  معروف سمیرم  بود پرورش یافت استاد حبیب الله فضائلی  از خوشنویسان  مشهور  ایران و اصفهان  است  نامبرده   روحانی و فرهنگی  و محقق  پژوهش گر و از معدود  خوشنویسانی  است که در نوشتن  کلیه  خطها  دارای قدرت  و توانائی  بسیار  است  و در ثلث  نویسی  بی نظیر  بود  استاد  فضائلی  چندین بار به سمت  ریاست  انجمن  خوشنویسان  اصفهان انتخاب  گردید از جمله  آثار  او اطلس خط و تعلیم  خط اهمیت  ببیشتری داد  قرآنی با خط نستعلیق  نوشته  است  که از اهمیت  خاص  بر خوردار  است  او کتاب  گنجینه الاسرار  عمان سامانی را در کمال استادی و شیوائی  نوشته است  خط زیبائی  او  زینت بخش  بسیاری از  اماکن  معتبر  که در  داخل  ایران  می باشد   استاد فضائلی  در ادبیات  فارسی و شعر  هم دستی داشت  و اشعار  زیادی سروده استاد فضائلی در سال 1376 به دنبال  چندین ماه بیماری به دار باقی شتافت

عباس دهانی  سمیرمی

شاعر معاصر و نویسنده کتاب فروغ اندیشه در سال 1387 دیده از جهان  فرو بست

مشخصات مطلب

تاریخ انتشار: دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 15:10 | شناسه مطلب: 58 |
نظر
افزودن جدید جستجو
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
 

کامپوننت نظرات بر مطالب، جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا - http://www.joomla.ir"

 

پيام نوروزي

اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال

شهردار سمیرم

*****اطلاعیه*****

*** شهر خوب نشانه شهروند خوب است ***

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر سمیرم از همراهی و همکاری مردم شریف شهرمان که با صبر و حوصله در خصوص اجرای عملیاتهای حفاری و خاکبرداری پروژه های شهرداری جهت مناسب سازی معابر که ایجاد مزاحمت شده است کمال تقدیر و تشکر را داریم .

 

شهروندان محترم با توجه به اینکه خودروهای حمل زباله شهرداری درب منزل شما مراجعه می نمایند از قرار دادن زباله ها خارج از ساعات تعیین شده در کنار معابر جدا خودداری نمایید. همچنین به علت اینکه روزهای جمعه زباله ها جمع آوری نمی گردد از بیرون گذاشتن زباله در راین روز خودداری نمایید .  همکاری شما باعث بهبود روند خدمات رسانی از طرف شهرداری می شود .

اوقات شرعی سمیرم

امار سایت

طراحی و پشتیبانی سایت:شرکت کامپیوتری اپل سمیرم