پنجشنبه - ۹ بهمن - ۱۳۹۹
الخميس / 15 جماد ثاني / 1442
Jan 28 2021
ساعت

مسیر سایت

بازسازی و راه اندازی چراغهای راهنمایی

در جهت ایمن سازی و کاهش سوانح و تصادفات ؛ اصلاح ، بازسازی و راه اندازی چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر توسط شهرداری سمیرم آغاز شد.