پنجشنبه - ۱۳ آذر - ۱۳۹۹
الخميس / 18 ربيع ثاني / 1442
Dec 03 2020
ساعت

https://semirom.ir/images/shahrivar/semirom-8.jpg

پس از سالها انتظار آسفالت بلوار شورا آغاز شد.
این بلوار ۱۳۰۰ متری در جهت کاهش بار ترافیکی خیابانهای مرکزی و به عنوان رینگی و اتصالی جنوب شهر احداث شده است.