پنجشنبه - ۷ اسفند - ۱۳۹۹
الخميس / 14 رجب / 1442
Feb 25 2021
ساعت

https://semirom.ir/images/shahrivar/semirom-8.jpg

پس از سالها انتظار آسفالت بلوار شورا آغاز شد.
این بلوار ۱۳۰۰ متری در جهت کاهش بار ترافیکی خیابانهای مرکزی و به عنوان رینگی و اتصالی جنوب شهر احداث شده است.