جمعه - ۲۷ فروردین - ۱۴۰۰
الجمعة / 5 رمضان / 1442
Apr 16 2021
ساعت

https://semirom.ir/images/shahrivar/semirom-4.jpg

ادامه آماده سازی و احداث فاز اول پروژه بلوار شورا