جمعه - ۲۷ فروردین - ۱۴۰۰
الجمعة / 5 رمضان / 1442
Apr 16 2021
ساعت

https://semirom.ir/images/shahrivar/semirom-6.jpg

دور جدید لکه گیری آسفالت معابر اصلی شهر آغاز شد.