پنجشنبه - ۷ اسفند - ۱۳۹۹
الخميس / 14 رجب / 1442
Feb 25 2021
ساعت

https://semirom.ir/images/shahrivar/semirom-6.jpg

دور جدید لکه گیری آسفالت معابر اصلی شهر آغاز شد.