پنجشنبه - ۱۳ آذر - ۱۳۹۹
الخميس / 18 ربيع ثاني / 1442
Dec 03 2020
ساعت

https://semirom.ir/images/shahrivar/semirom-6.jpg

دور جدید لکه گیری آسفالت معابر اصلی شهر آغاز شد.