شنبه - ۵ مهر - ۱۳۹۹
السبت / 9 صفر / 1442
Sep 26 2020
ساعت

در جهت ایمن سازی و کاهش سوانح و تصادفات ؛ اصلاح ، بازسازی و راه اندازی چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر توسط شهرداری سمیرم آغاز شد.