پنجشنبه - ۷ اسفند - ۱۳۹۹
الخميس / 14 رجب / 1442
Feb 25 2021
ساعت

در جهت ایمن سازی و کاهش سوانح و تصادفات ؛ اصلاح ، بازسازی و راه اندازی چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر توسط شهرداری سمیرم آغاز شد.