جمعه - ۲۷ فروردین - ۱۴۰۰
الجمعة / 5 رمضان / 1442
Apr 16 2021
ساعت

http://semirom.ir/images/aks/photo_2020-06-07_10-20-33.jpg

جلسه شهرداران شهرستان سمیرم با دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص مسائل و مشکلات مدیریت شهری و پیگیری امور جاری و عمرانی شهرهای شهرستان سمیرم