جمعه - ۴ مهر - ۱۳۹۹
الجمعة / 8 صفر / 1442
Sep 25 2020
ساعت

http://semirom.ir/images/aks/photo_2020-06-07_10-20-33.jpg

جلسه شهرداران شهرستان سمیرم با دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص مسائل و مشکلات مدیریت شهری و پیگیری امور جاری و عمرانی شهرهای شهرستان سمیرم