مسیر سایت

چشمه خوانسار سمیرم

 

چشمه خوانسار سمیرم

در ورودی شهر (سمیرم-شهر رضا) قرار دارد

به علت این که آب این چشمه از ارتفاعات حدود ۸۰۰ متری کوه بوهوز سرچشمه می گیرد، و از لایه ها و صافی های طبیعی دل کوه عبور می کند، خالص و بسیار سرد و گوارا است