مسیر سایت

بنای تاریخی خواجگان

 

بنای تاریخی خواجگان

یکی دیگر از آثار به جا مانده از اوایل دوره قاجاریه در شهرستان سمیرم می باشد که با توجه به نوع ساختار وسقفهای گنبدی شکل وقوسهای متفاوت اجرا شده حاکی از قدمت وعظمت این بنا دارد که تا چندی قبل نیز مورد استفاده قرار میگرفته است که با همت وتلاش پایگاه حفاظت میراث فرهنگی شهرستان درسال ۸۵ توسط تعدادی از خیرین نیک اندیش ودو ستداران میراث فرهنگی جهت حفظ و احیاء این بنا و استفاده در جهت امور فرهنگی به سازمان میراث فرهنگی واگذار و پس از تامین اعتبارلازم در دو مرحله در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ مرمت و بازسازی شده است .و در حال حاضردفتر اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در آن مستقر می باشد.