نظارت در اجرای تمرینهای لازم در جهت کسب آمادگی و مهارت برای انجام عملیات آتش نشانی.

تشخیص مواد و وسایل لازم در مقابله با حوادث و سوانح مناسب با شرایط جدید.

اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه آتش نشانی و محل حادثه و ثبت کلیه وقایع و حوادث.

اطمینان از آمادگی کامل پرسنل آتش نشانی، تجهیزات و ماشین آلات مربوطه جهت  مقابله با حوادث و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره ای و نگهداری آمار اطلاعات لازم و نظارت و کنترل دقیق بر خودروها، وسایل و تجهیزات حریق، نجات و غیره و انجام مراحل تحویل در هر شیفت.

آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه، شناخت کلیه مراکز حساس و اماکن عمومی و غیره از طریق بازدید و بازرسی بوسیله عوامل اجرایی و بروز نگهداشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه.

بررسی اشکالات و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آنها از نظر پرسنلی، تجهیزات و تأسیساتی.

شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با استفاده از وسائل و تجهیزات حفاظت فردی در محل حادثه و حریق.

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای، اداری و..

حفظ آراستگی فردی و استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت.

حفظ سلامت جسمی و روحی با انجام ورزش های همگانی فردی و... برای انجام مطلوب وظایف محوله.

آشنایی کامل با ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با امور آتش نشانی در جهت استفاده صحیح و نگهداری از آنها.

تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار.

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.